1
•••
1
2
3
4
5
•••
11

RELIGIONERNAS MAKT ÖVER KVINNOKROPPEN

Den här utställningen visar hur de patriarkala religionerna genom historien har försökt kontrollera kvinnorna och kvinnornas sexualitet...

RMK 01

Storkyrkan i Stockholm. Källa Wikipedia.

RELIGIONERNAS MAKT ÖVER KVINNOKROPPEN

Den här utställningen visar hur de patriarkala religionerna genom historien har försökt kontrollera kvinnorna och kvinnornas sexualitet...

RMK 01

Storkyrkan i Stockholm. Källa Wikipedia.

1
•••
1
2
3
•••
11

FacebookGoogle plusTwitter

1
•••
1
2
3
4
5
•••
11

Den patriarkala strukturen tar över

I förhistorien (se utställningen om Gudinnorna) dyrkades kvinnan som gudomlig. Det hängde ihop med att livet skapas i en kvinnas kropp. Ungefär samtidigt med att människorna blev bofasta och när de började hålla husdjur uppstod den patriarkala maktstrukturen och då gjorde man allt för att utplåna de gamla gudinnorna och de gamla religionerna. Det var också en tid då äganderättsförhållandena förändrades. Kvinnorna började betraktas som ägodelar som mannen måste ha kontroll över. Arvsrätten skulle säkras och då måste kvinnans kropp och sexualitet kontrolleras så att man visste vem som var far till avkomman. Men i norden levde gudinnekulturen kvar mycket längre. Det tog också lång tid för kristendomen att befästa sin makt här.

RMK 02

Sheela na gig. Källa SheelaWiki.

 

Den patriarkala strukturen tar över

I förhistorien (se utställningen om Gudinnorna) dyrkades kvinnan som gudomlig. Det hängde ihop med att livet skapas i en kvinnas kropp. Ungefär samtidigt med att människorna blev bofasta och när de började hålla husdjur uppstod den patriarkala maktstrukturen och då gjorde man allt för att utplåna de gamla gudinnorna och de gamla religionerna. Det var också en tid då äganderättsförhållandena förändrades. Kvinnorna började betraktas som ägodelar som mannen måste ha kontroll över. Arvsrätten skulle säkras och då måste kvinnans kropp och sexualitet kontrolleras så att man visste vem som var far till avkomman. Men i norden levde gudinnekulturen kvar mycket längre. Det tog också lång tid för kristendomen att befästa sin makt här.

RMK 02

Sheela na gig. Källa SheelaWiki.

 

1
•••
1
2
3
•••
11
1
•••
1
2
3
4
5
•••
11

Jungfru Maria - både oskuld och mor

Bland folket, och särskilt bland kvinnorna, var dock gudinnekulten stark och levde kvar länge, vi kan även i modern tid hitta spår av det. Vid kyrkomötet i Efesos, år 431 e.kr. upphöjdes Maria till ”guds moder”, man var tvungen att låta någon kvinnlig gestalt inta en viktig roll. I det sammanhanget ska man förstå dyrkan av Jesus moder Maria. Men Maria togs aldrig upp i den heliga treenigheten trots att triangeln, som är dess symbol är en urgammal symbol för kvinnan och fruktsamhet. Men patriarkatet lade till att hon också måste vara ”orörd” – det blev Jungfru Maria.

RMK 03a

Bildsten från Gotland. Foto: Kerstin Åkare

 

RMK 03b

Bild av vulva från grottan i La Ferassie. Källa Wikipedia, sökord La Ferassie

 

Jungfru Maria - både oskuld och mor

Bland folket, och särskilt bland kvinnorna, var dock gudinnekulten stark och levde kvar länge, vi kan även i modern tid hitta spår av det. Vid kyrkomötet i Efesos, år 431 e.kr. upphöjdes Maria till ”guds moder”, man var tvungen att låta någon kvinnlig gestalt inta en viktig roll. I det sammanhanget ska man förstå dyrkan av Jesus moder Maria. Men Maria togs aldrig upp i den heliga treenigheten trots att triangeln, som är dess symbol är en urgammal symbol för kvinnan och fruktsamhet. Men patriarkatet lade till att hon också måste vara ”orörd” – det blev Jungfru Maria.

RMK 03a

Bildsten från Gotland. Foto: Kerstin Åkare

 

RMK 03b

Bild av vulva från grottan i La Ferassie. Källa Wikipedia, sökord La Ferassie

 

1
•••
2
3
4
•••
11
1
•••
2
3
4
5
6
•••
11

Hederskulturellt våld finns i svensk historia

För att kontrollera kvinnornas sexualitet har vi i den svenska historien sett och ser flera uttryck för det som kan kallas hederskulturellt våld. Kvinnorna kom att betraktas som ägodelar som mannen måste ha kontroll över. De kontrollerade sina hustrur, döttrar och systrar. Även hushållets pigor ingick i kontrollen. Ingen får bryta mot kulturens hederskodex. Mannens och därmed familjens heder kom att vila på kvinnans underliv.

RMK 06 b

Gutenbergsbibel. Källa Wikipedia.

 

Hederskulturellt våld finns i svensk historia

För att kontrollera kvinnornas sexualitet har vi i den svenska historien sett och ser flera uttryck för det som kan kallas hederskulturellt våld. Kvinnorna kom att betraktas som ägodelar som mannen måste ha kontroll över. De kontrollerade sina hustrur, döttrar och systrar. Även hushållets pigor ingick i kontrollen. Ingen får bryta mot kulturens hederskodex. Mannens och därmed familjens heder kom att vila på kvinnans underliv.

RMK 06 b

Gutenbergsbibel. Källa Wikipedia.

 

1
•••
3
4
5
•••
11
1
•••
3
4
5
6
7
•••
11

GÅSAGÅNG 

Den så kallade Gåsagången i Skåne var ett sätt att i hederns namn kontrollera och förtrycka kvinnor. När gässen släpptes ut för sommaren och när de togs in för vintern gick prästen, barnmorskan och någon annan betrodd kvinna runt i bygden och kontrollerade att mödomshinnan var intakt på de ogifta kvinnorna. Om den ogifta kvinna som hade ”mjölkstinna” bröst för att hon hade fött ett ”oäkta” barn sades vara en ”hora”. Sedan fick hon inte gå med håret fritt utan måste dölja det med ett särskilt kläde en s.k. horluva eller horklut. 


RMK 04

Gåsagång förekom från 1400-1800-talet. Källa Wikipedia, sökord tamgås.

 

GÅSAGÅNG 

Den så kallade Gåsagången i Skåne var ett sätt att i hederns namn kontrollera och förtrycka kvinnor. När gässen släpptes ut för sommaren och när de togs in för vintern gick prästen, barnmorskan och någon annan betrodd kvinna runt i bygden och kontrollerade att mödomshinnan var intakt på de ogifta kvinnorna. Om den ogifta kvinna som hade ”mjölkstinna” bröst för att hon hade fött ett ”oäkta” barn sades vara en ”hora”. Sedan fick hon inte gå med håret fritt utan måste dölja det med ett särskilt kläde en s.k. horluva eller horklut. 


RMK 04

Gåsagång förekom från 1400-1800-talet. Källa Wikipedia, sökord tamgås.

 

1
•••
4
5
6
•••
11
1
•••
4
5
6
7
8
•••
11

Kvinnan ansågs oren efter förlossningen

Både gifta och ogifta kvinnor drabbades av att anses vara orena vid menstruation och i samband med barnafödsel. Redan i Gamla Testamentet (3 mos: kap 12) hittar vi belägg för att kvinnan ansågs oren när hon fött barn. Under tiden efter förlossningen skulle hon inte ta någon obekant man i hand och undvika kontakt överhuvudtaget. Om kvinnan födde en pojke var hon oren i 40 dagar och om hon födde en flicka var hon oren i 80 dagar.

RMK 06

Dopbok. Källa Wikpedia.

Kvinnan ansågs oren efter förlossningen

Både gifta och ogifta kvinnor drabbades av att anses vara orena vid menstruation och i samband med barnafödsel. Redan i Gamla Testamentet (3 mos: kap 12) hittar vi belägg för att kvinnan ansågs oren när hon fött barn. Under tiden efter förlossningen skulle hon inte ta någon obekant man i hand och undvika kontakt överhuvudtaget. Om kvinnan födde en pojke var hon oren i 40 dagar och om hon födde en flicka var hon oren i 80 dagar.

RMK 06

Dopbok. Källa Wikpedia.

1
•••
5
6
7
•••
11
1
•••
5
6
7
8
9
•••
11

Kyrktagning

Efter förlossningen skulle kvinnan genomgå en ritual i kyrkan för att åter tas upp i den kyrkliga och sociala gemenskapen, så kallad kyrktagning. Ritualen gick till så att kvinnan fick knäböja på en särskild pall – kyrktagningspallen. Den gifta kvinnan fick komma in i kyrkan och hennes pall var klädd. Den ogifta kvinnan fick genomgå en ritual som kallades att hon skriftades i kyrkporten, nära skampålen och fick knäböja på en oklädd pall eller direkt på stengolvet. Så sent som på 1970-talet förekom det att kvinnor genomgick ritualen kyrktagning.

RMK 05

En ung hustru från Herrestads härad i Skåne väntar på sin kyrktagning i vapenhuset där en klädd knäfallspall är framställd. (Kopparstick av Forssell i Ett år i Sverige, 1862.) Källa Wikirötter.

Kyrktagning

Efter förlossningen skulle kvinnan genomgå en ritual i kyrkan för att åter tas upp i den kyrkliga och sociala gemenskapen, så kallad kyrktagning. Ritualen gick till så att kvinnan fick knäböja på en särskild pall – kyrktagningspallen. Den gifta kvinnan fick komma in i kyrkan och hennes pall var klädd. Den ogifta kvinnan fick genomgå en ritual som kallades att hon skriftades i kyrkporten, nära skampålen och fick knäböja på en oklädd pall eller direkt på stengolvet. Så sent som på 1970-talet förekom det att kvinnor genomgick ritualen kyrktagning.

RMK 05

En ung hustru från Herrestads härad i Skåne väntar på sin kyrktagning i vapenhuset där en klädd knäfallspall är framställd. (Kopparstick av Forssell i Ett år i Sverige, 1862.) Källa Wikirötter.

1
•••
6
7
8
•••
11
1
•••
6
7
8
9
10
•••
11

Barn utom äktenskapet var skamligt

Under 1800-talet var Sverige det land där det föddes flest barn utanför äktenskapet och för att undkomma den allra värsta skammen var det många ogifta mödrar som flyttade in till städerna. Barn utom äktenskapet var skamligt i det svenska samhället. Långt in på 1900-talet kunde en dotter bli förskjuten av sin familj om hon blev med barn som ogift. En ogift kvinnas kyskhet, dvs. avhållsamhet från sexuellt umgänge, och en gift kvinnas trohet avspeglade familjens samlade moral och heder. Familjens heder vilade på kvinnans underliv.

RMK 07

Mor med barn. Foto Charlotta Carlqvist, c-illustration.se

Barn utom äktenskapet var skamligt

Under 1800-talet var Sverige det land där det föddes flest barn utanför äktenskapet och för att undkomma den allra värsta skammen var det många ogifta mödrar som flyttade in till städerna. Barn utom äktenskapet var skamligt i det svenska samhället. Långt in på 1900-talet kunde en dotter bli förskjuten av sin familj om hon blev med barn som ogift. En ogift kvinnas kyskhet, dvs. avhållsamhet från sexuellt umgänge, och en gift kvinnas trohet avspeglade familjens samlade moral och heder. Familjens heder vilade på kvinnans underliv.

RMK 07

Mor med barn. Foto Charlotta Carlqvist, c-illustration.se

1
•••
7
8
9
•••
11
1
•••
7
8
9
10
11
•••
11

Dagens Multikulturella samhälle

I vårt alltmer multikulturella samhälle ser vi nu flera olika religioner och religiösa samfund. I flera av dem finns starka kvinnofientliga livsregler. Det innebär att trots att livet idag för de flesta inte styrs av kyrkan så finns det många orättvisa påbud som kvinnor måste rätta sig efter för att inte bli trakasserade eller uteslutna ur sitt sociala sammanhang.RMK 09x3

Från vänster Uppsala moske, i mitten synagogan i Stockholm. Till höger Rikets sal. Källa Wikimedia

Dagens Multikulturella samhälle

I vårt alltmer multikulturella samhälle ser vi nu flera olika religioner och religiösa samfund. I flera av dem finns starka kvinnofientliga livsregler. Det innebär att trots att livet idag för de flesta inte styrs av kyrkan så finns det många orättvisa påbud som kvinnor måste rätta sig efter för att inte bli trakasserade eller uteslutna ur sitt sociala sammanhang.RMK 09x3

Från vänster Uppsala moske, i mitten synagogan i Stockholm. Till höger Rikets sal. Källa Wikimedia

1
•••
8
9
10
•••
11
1
•••
7
8
9
10
11
•••
11

Kvinnors mänskliga rättigheter

Kvinnors kamp för mänskliga rättigheter fortsätter på många olika sätt. Det finns många kvinnoorganisationer som för den feministiska kampen. Vi kvinnor vill inte bli betraktade vare sig som hora eller vara kuvade. Dea-föreningen för kvinnohistoriskt museum är en av de organisationerna. 

I det första utkastet till FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna kunde man i den första paragrafen läsa ”all men are brothers”. Eleanor Roosvelt, på bilden till höger, förstod att man med det uteslöt 50% av världens alla människor – kvinnorna. Genom sitt arbete lyckades hon ändra det och resultatet blev ” All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Vilket på svenska blir ”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter.”

EleanorRooseveltHumanRights

Eleanor Roosevelt och UN:s universiella deklaration för mänskliga rättigheter i spansk text. Källa Wikimedia.

Kvinnors mänskliga rättigheter

Kvinnors kamp för mänskliga rättigheter fortsätter på många olika sätt. Det finns många kvinnoorganisationer som för den feministiska kampen. Vi kvinnor vill inte bli betraktade vare sig som hora eller vara kuvade. Dea-föreningen för kvinnohistoriskt museum är en av de organisationerna. 

I det första utkastet till FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna kunde man i den första paragrafen läsa ”all men are brothers”. Eleanor Roosvelt, på bilden till höger, förstod att man med det uteslöt 50% av världens alla människor – kvinnorna. Genom sitt arbete lyckades hon ändra det och resultatet blev ” All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Vilket på svenska blir ”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter.”

EleanorRooseveltHumanRights

Eleanor Roosevelt och UN:s universiella deklaration för mänskliga rättigheter i spansk text. Källa Wikimedia.

1
•••
9
10
11
•••
11
1
•••
7
8
9
10
11
•••
11

HOPPAS DU UPPSKATTAT VÅR UTSTÄLLNING "RELIGIONERNAS MAKT över kvinnokroppen"

Är du intresserad av fler utställningar och mer information hittar du vårt artikelarkiv här

 

HOPPAS DU UPPSKATTAT VÅR UTSTÄLLNING "RELIGIONERNAS MAKT över kvinnokroppen"

Är du intresserad av fler utställningar och mer information hittar du vårt artikelarkiv här

 

1
•••
9
10
11
•••
11