1
•••
1
2
3
4
5
•••
21

Samhällets kontroll av kvinnokroppen

Utställningen visar hur samhället genom tiderna har försökt att kontrollera kvinnors rätt till sin egen kropp och sexualitet. På 1800-talet skedde detta genom reglementeringen, ett system där prostituerade kvinnor tvingades till regelbunden övervakning och läkarundersökning…

Le Rayonnant Nouveau Corset 1902

Le Rayonnant Nouveau Corset 1902. Källa Wikipedia, sökord korsett

Samhällets kontroll av kvinnokroppen

Utställningen visar hur samhället genom tiderna har försökt att kontrollera kvinnors rätt till sin egen kropp och sexualitet. På 1800-talet skedde detta genom reglementeringen, ett system där prostituerade kvinnor tvingades till regelbunden övervakning och läkarundersökning…

Le Rayonnant Nouveau Corset 1902

Le Rayonnant Nouveau Corset 1902. Källa Wikipedia, sökord korsett

1
•••
1
2
3
•••
21

FacebookGoogle plusTwitter

1
•••
1
2
3
4
5
•••
21

Kvinnor tvingades ut i prostitution

På 1800-talet var det ett stort kvinnoöverskott i Sverige och giftermål och hemarbete var det enda sättet att försörja sig för kvinnor. Skråväsendet var stängt för kvinnor utom om mästaren dog, då kunde änkan överta mannens rörelse. För att inte svälta ihjäl tvingades kvinnor ut i prostitution och hamnade i förnedring och misär. Många ”oäkta” barn föddes och de flesta dog av svält och vanvård.

Reglementeringen

Samhället ansåg att de prostituerade var de största smittspridarna av veneriska sjukdomar och därför måste de övervakas och läkarundersökas regelbundet. Detta kallades besiktning och var en del av reglementeringen som pågick under åren 1847 – 1918 i de större städerna i Sverige. Kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster skrevs in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Reglementeringen hade regler för hur kvinnorna skulle klä sig, bete sig och var de fick befinna sig när de var utomhus. Reglementeringen innebar en legalisering av prostitution.

Besiktningsbyrån

Kvinnan på bilden nedan, var inskriven vid Besiktningsbyrån mellan 1863 och 1881 då hon dog på ett sjukhus på Södermalm

SKK 01 ny2

Källa: Stockholmskällan, sökord reglementeringen

Kvinnor tvingades ut i prostitution

På 1800-talet var det ett stort kvinnoöverskott i Sverige och giftermål och hemarbete var det enda sättet att försörja sig för kvinnor. Skråväsendet var stängt för kvinnor utom om mästaren dog, då kunde änkan överta mannens rörelse. För att inte svälta ihjäl tvingades kvinnor ut i prostitution och hamnade i förnedring och misär. Många ”oäkta” barn föddes och de flesta dog av svält och vanvård.

Reglementeringen

Samhället ansåg att de prostituerade var de största smittspridarna av veneriska sjukdomar och därför måste de övervakas och läkarundersökas regelbundet. Detta kallades besiktning och var en del av reglementeringen som pågick under åren 1847 – 1918 i de större städerna i Sverige. Kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster skrevs in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Reglementeringen hade regler för hur kvinnorna skulle klä sig, bete sig och var de fick befinna sig när de var utomhus. Reglementeringen innebar en legalisering av prostitution.

Besiktningsbyrån

Kvinnan på bilden nedan, var inskriven vid Besiktningsbyrån mellan 1863 och 1881 då hon dog på ett sjukhus på Södermalm

SKK 01 ny2

Källa: Stockholmskällan, sökord reglementeringen

1
•••
1
2
3
•••
21
1
•••
1
2
3
4
5
•••
21

ANNA WESSMANN BER OM ATT BLI UTSKRIVEN FRÅN BESIKTNINGSBYRÅN

Brev till Sedlighetspolisen den 22 februari 1885

Stockholm den 22/2 1885

H. Herr Kommisarien Lindgren Som jag när Herr Kommisarien erhåller detta bref är afrest härifrån Stockholm en tid kanske för hela min lifstid det är ej godt i förtid bestämma och som jag dit jag kommer erhåller en utmärkt anställning och jag dess förinnan undergick friskbesigtning af en okicklig läkare i nästa månad förlofvar mig så beder jag på det vänligaste att blifva utskriven ur de rangrullor jag så oförmodadt blef tecknad uti tills jag kommer tillbaka i fall jag någonsin gör det ty hade ni stridt med mig denna lilla tid och varit hårda så hade jag förr kastat mig i norrström än gått dit upp tror Herr Kommisarien att det finns en ibland tusende som har karaktär och hederskänsla jag har lidit mycket här i lifvet men detta var det värsta vår Gud kunde pröfva mig med.

Förlåt mig Beder Anna Adelaide Hildegard Wessmann.
Jag anmäler mig i fall jag återkommer till Stockholm. Densamme. Att fela menskligt är gudomligt att förlåta

Anna

SKK 02

Brevet som Anna Wessman skrev. Källa: Stockholmskällan

ANNA WESSMANN BER OM ATT BLI UTSKRIVEN FRÅN BESIKTNINGSBYRÅN

Brev till Sedlighetspolisen den 22 februari 1885

Stockholm den 22/2 1885

H. Herr Kommisarien Lindgren Som jag när Herr Kommisarien erhåller detta bref är afrest härifrån Stockholm en tid kanske för hela min lifstid det är ej godt i förtid bestämma och som jag dit jag kommer erhåller en utmärkt anställning och jag dess förinnan undergick friskbesigtning af en okicklig läkare i nästa månad förlofvar mig så beder jag på det vänligaste att blifva utskriven ur de rangrullor jag så oförmodadt blef tecknad uti tills jag kommer tillbaka i fall jag någonsin gör det ty hade ni stridt med mig denna lilla tid och varit hårda så hade jag förr kastat mig i norrström än gått dit upp tror Herr Kommisarien att det finns en ibland tusende som har karaktär och hederskänsla jag har lidit mycket här i lifvet men detta var det värsta vår Gud kunde pröfva mig med.

Förlåt mig Beder Anna Adelaide Hildegard Wessmann.
Jag anmäler mig i fall jag återkommer till Stockholm. Densamme. Att fela menskligt är gudomligt att förlåta

Anna

SKK 02

Brevet som Anna Wessman skrev. Källa: Stockholmskällan

1
•••
2
3
4
•••
21
1
•••
2
3
4
5
6
•••
21

Männens rätt till kvinnor

Under den tid som reglementering gällde i Sverige var uppfattningen att mannens okontrollerbara sexualdrift måste få utlopp för att disciplinen i samhället skulle kunna upprätthållas och de skulle ha tillgång till friska och tillgängliga kvinnor.

Männens rätt till kvinnor

Under den tid som reglementering gällde i Sverige var uppfattningen att mannens okontrollerbara sexualdrift måste få utlopp för att disciplinen i samhället skulle kunna upprätthållas och de skulle ha tillgång till friska och tillgängliga kvinnor.

1
•••
3
4
5
•••
21
1
•••
3
4
5
6
7
•••
21

Preventivmedel - en urgammal kunskap

Sedan urminnes tider har kvinnor haft stor kunskap om läkekonst och mediciner, vilket har lett till att fler barn fötts under goda tider. Kvinnor/jordemödrar kunde mycket om preventivmedel vilket var ett av skälen till häxprocesserna. Exempel på preventivmedel som använts är olika örter, säkra perioder, förlängd amning, avhållsamhet och mensingaring (pessar).

SKK 08

Exempel på örter som användes är bolmört, salvia, vänderot och liljekonvalj. Bild Liljekonvalj.

Totalt förbud

1910 – 1938 rådde förbud mot försäljning, upplysning och reklam av preventivmedel. Orsaken var oro för låg befolkningsökning och ett lösaktigt liv. Sex skulle bara förekomma inom äktenskapet och ha till uppgift att avla barn. Preventivmedelsrådgivning bedrevs, trots förbudet, ganska öppet från 1920-talet.

Preventivmedel - en urgammal kunskap

Sedan urminnes tider har kvinnor haft stor kunskap om läkekonst och mediciner, vilket har lett till att fler barn fötts under goda tider. Kvinnor/jordemödrar kunde mycket om preventivmedel vilket var ett av skälen till häxprocesserna. Exempel på preventivmedel som använts är olika örter, säkra perioder, förlängd amning, avhållsamhet och mensingaring (pessar).

SKK 08

Exempel på örter som användes är bolmört, salvia, vänderot och liljekonvalj. Bild Liljekonvalj.

Totalt förbud

1910 – 1938 rådde förbud mot försäljning, upplysning och reklam av preventivmedel. Orsaken var oro för låg befolkningsökning och ett lösaktigt liv. Sex skulle bara förekomma inom äktenskapet och ha till uppgift att avla barn. Preventivmedelsrådgivning bedrevs, trots förbudet, ganska öppet från 1920-talet.

1
•••
4
5
6
•••
21
1
•••
4
5
6
7
8
•••
21

Kvinnor som kämpade mot reglementeringen

Karolina Widerström 1856 -1949

Karolina blev 1888 Sveriges första kvinnliga läkare. Hon bedrev sexualundervisning för kvinnor. Hon arbetade bl.a. mot reglementeringen och hjälpte kvinnor bort från prostitution. Karolina Widerström var en stor förebild för de kvinnliga läkarna.

SKK 03

Karolina Widerstöm, Sveriges första kvinnliga läkare. Källa: Kvinnsam, Göteborgs Universitetsbibliotek.

Kvinnor som kämpade mot reglementeringen

Karolina Widerström 1856 -1949

Karolina blev 1888 Sveriges första kvinnliga läkare. Hon bedrev sexualundervisning för kvinnor. Hon arbetade bl.a. mot reglementeringen och hjälpte kvinnor bort från prostitution. Karolina Widerström var en stor förebild för de kvinnliga läkarna.

SKK 03

Karolina Widerstöm, Sveriges första kvinnliga läkare. Källa: Kvinnsam, Göteborgs Universitetsbibliotek.

1
•••
5
6
7
•••
21
1
•••
5
6
7
8
9
•••
21

Kvinnor som kämpade...

Ada Nilsson 1872-1964

Ada kämpade mot reglementeringen och var en av flera kvinnliga läkare som sa att mäns efterfrågan på kvinnor var problemet. Trots att det var förbjudet förespråkade hon preventivmedel och ville ge kvinnor möjlighet till abort. Hon var en av Fogelstakvinnorna och var aktiv i fredsrörelsen samt var en av grundarna till Frisinnade kvinnor som sedermera blev Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

Alma Sundqvist 1872-1940

Alma var en ivrig motståndare till reglementeringen. Hon förespråkade sexualundervisning och var motståndare till förbudet av preventivmedel. Alma var också aktiv i rösträttsfrågan.

SKK 04

Ada Nilsson. Källa: Kvinnsam, Göteborgs Universitetsbibliotek.

SKK 05

Alma Sundqvist. Källa: Kvinnsam, Göteborgs Universitetsbibliotek.

Kvinnor som kämpade...

Ada Nilsson 1872-1964

Ada kämpade mot reglementeringen och var en av flera kvinnliga läkare som sa att mäns efterfrågan på kvinnor var problemet. Trots att det var förbjudet förespråkade hon preventivmedel och ville ge kvinnor möjlighet till abort. Hon var en av Fogelstakvinnorna och var aktiv i fredsrörelsen samt var en av grundarna till Frisinnade kvinnor som sedermera blev Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

Alma Sundqvist 1872-1940

Alma var en ivrig motståndare till reglementeringen. Hon förespråkade sexualundervisning och var motståndare till förbudet av preventivmedel. Alma var också aktiv i rösträttsfrågan.

SKK 04

Ada Nilsson. Källa: Kvinnsam, Göteborgs Universitetsbibliotek.

SKK 05

Alma Sundqvist. Källa: Kvinnsam, Göteborgs Universitetsbibliotek.

1
•••
6
7
8
•••
21
1
•••
6
7
8
9
10
•••
21

Abort

Fram till 1938 var abort förbjudet i Sverige, men i praktiken gjordes undantag för abort av allvarliga medicinska skäl. Utifrån 1938 års abortlag kunde en kvinna få abort av medicinska skäl (om det förelåg fara för hennes liv eller hälsa), av humanitära skäl (efter incest eller våldtäkt) eller av eugeniska skäl (om hon bar på allvarlig ärftlig sjukdom). Abort av sociala skäl - om kvinnan var ensamstående, bostadslös, arbetslös, fattig - accepterades inte. De legala aborterna var få efter 1938: de första åren mellan 400 och 700 per år.

Abort

Fram till 1938 var abort förbjudet i Sverige, men i praktiken gjordes undantag för abort av allvarliga medicinska skäl. Utifrån 1938 års abortlag kunde en kvinna få abort av medicinska skäl (om det förelåg fara för hennes liv eller hälsa), av humanitära skäl (efter incest eller våldtäkt) eller av eugeniska skäl (om hon bar på allvarlig ärftlig sjukdom). Abort av sociala skäl - om kvinnan var ensamstående, bostadslös, arbetslös, fattig - accepterades inte. De legala aborterna var få efter 1938: de första åren mellan 400 och 700 per år.

1
•••
7
8
9
•••
21
1
•••
7
8
9
10
11
•••
21

Abortlagen 1975

Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660).

3 §

Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras endast om socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten. Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt.

1 §

Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660).

Abortlagen 1975

Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660).

3 §

Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras endast om socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten. Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt.

1 §

Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660).

1
•••
8
9
10
•••
21
1
•••
8
9
10
11
12
•••
21

Illegala aborter var vanligt

Uppgifterna om de illegala aborternas antal är osäkra. Dåtidens experter uppskattade dem till mellan 10 000 och 24 000 per år. På 1930-talet avled ungefär en kvinna i veckan efter en illegal abort. Siffrorna kan jämföras med 1890-talet, då hundratals kvinnor dog varje år av fosforförgiftning efter abortförsök (abort med fosfor verkar ha varit särskilt vanligt i Sverige). Längre fram sjönk dödligheten betydligt. Med pengar har kvinnor från välbärgade familjer i alla tider kunnat köpa en abort.

SKK 11 ny-bredd

Sofia Andersson avled 1882 efter s.k. fosterfördrivning. Källa Stockholmskällan.

Fosterfördrivning förekom

Den ogifta cigarrförsäljerskan Sofia Andersson avled sedan hon försökt avbryta sin oönskade graviditet med s.k. fosterfördrivning (abort). Hon hade genomgått behandlingar hos en före detta barnmorska, som sprutat in gift i hennes kropp (1882).

Illegala aborter var vanligt

Uppgifterna om de illegala aborternas antal är osäkra. Dåtidens experter uppskattade dem till mellan 10 000 och 24 000 per år. På 1930-talet avled ungefär en kvinna i veckan efter en illegal abort. Siffrorna kan jämföras med 1890-talet, då hundratals kvinnor dog varje år av fosforförgiftning efter abortförsök (abort med fosfor verkar ha varit särskilt vanligt i Sverige). Längre fram sjönk dödligheten betydligt. Med pengar har kvinnor från välbärgade familjer i alla tider kunnat köpa en abort.

SKK 11 ny-bredd

Sofia Andersson avled 1882 efter s.k. fosterfördrivning. Källa Stockholmskällan.

Fosterfördrivning förekom

Den ogifta cigarrförsäljerskan Sofia Andersson avled sedan hon försökt avbryta sin oönskade graviditet med s.k. fosterfördrivning (abort). Hon hade genomgått behandlingar hos en före detta barnmorska, som sprutat in gift i hennes kropp (1882).

1
•••
9
10
11
•••
21
1
•••
9
10
11
12
13
•••
21

SKK 09

Grundare av RFSU Elise Otteson Jensen. Källa RFSU.

Elise Ottesen Jensen 1886-1973

Elise Ottesen Jensen var journalist och sexualupplysare som trotsade lagen om förbud mot preventivmedel. Hon förespråkade fri abort och grundade RFSU 1933.

SKK 09

Grundare av RFSU Elise Otteson Jensen. Källa RFSU.

Elise Ottesen Jensen 1886-1973

Elise Ottesen Jensen var journalist och sexualupplysare som trotsade lagen om förbud mot preventivmedel. Hon förespråkade fri abort och grundade RFSU 1933.

1
•••
10
11
12
•••
21
1
•••
10
11
12
13
14
•••
21

Ottars liv och kamp

En kort redogörelse om Elise Ottesen-Jensens uppväxt och utveckling till en förkämpe på sexualupplysningens område. Ur "Elise Ottesen-Jensen" 15/3 1981. Producent och reporter: Eva Ginsburg.

Ottars liv och kamp

En kort redogörelse om Elise Ottesen-Jensens uppväxt och utveckling till en förkämpe på sexualupplysningens område. Ur "Elise Ottesen-Jensen" 15/3 1981. Producent och reporter: Eva Ginsburg.

1
•••
11
12
13
•••
21
1
•••
11
12
13
14
15
•••
21

RFSU GRUNDADES 1933

RFSU drev aktiv opinionsbildning för att Sverige skulle få fri abort. Under senare delen av sextiotalet anordnade RFSU bussresor till Polen där kvinnor kunde få aborter utförda. RFSU vill idag avskaffa den svenska sexköpslagen.

P-piller

Maj 1964 godkände socialstyrelsen p-pillret för användning. Det gav kvinnor full kontroll över sin egen reproduktivitet, vilket var helt revolutionerande. De första pillren innehöll höga halter av östrogen och de orsakade flera svåra biverkningar som t.ex. blodproppar. Dagens piller innehåller betydligt lägre halter östrogen.

SKK 10

P-piller. Källa Wikipedia.

RFSU GRUNDADES 1933

RFSU drev aktiv opinionsbildning för att Sverige skulle få fri abort. Under senare delen av sextiotalet anordnade RFSU bussresor till Polen där kvinnor kunde få aborter utförda. RFSU vill idag avskaffa den svenska sexköpslagen.

P-piller

Maj 1964 godkände socialstyrelsen p-pillret för användning. Det gav kvinnor full kontroll över sin egen reproduktivitet, vilket var helt revolutionerande. De första pillren innehöll höga halter av östrogen och de orsakade flera svåra biverkningar som t.ex. blodproppar. Dagens piller innehåller betydligt lägre halter östrogen.

SKK 10

P-piller. Källa Wikipedia.

1
•••
12
13
14
•••
21
1
•••
12
13
14
15
16
•••
21

Grupp 8

1968 bildades Grupp 8 och drev en mängd frågor - rätt till arbete, likalön, sextimmars arbetsdag för alla, daghem åt alla barn, fri abort, kamp mot pornografin.

SKK 12

Demonstration för fri abort och barns rätt till daghem Källa: RFSU

SKK 14

"Halva himlen är vår" Illustration av Cecilia Löfström. Copyright ©

SKK 13

Demonstration för abort. Källa RFSU

Grupp 8

1968 bildades Grupp 8 och drev en mängd frågor - rätt till arbete, likalön, sextimmars arbetsdag för alla, daghem åt alla barn, fri abort, kamp mot pornografin.

SKK 12

Demonstration för fri abort och barns rätt till daghem Källa: RFSU

SKK 14

"Halva himlen är vår" Illustration av Cecilia Löfström. Copyright ©

SKK 13

Demonstration för abort. Källa RFSU

1
•••
13
14
15
•••
21
1
•••
13
14
15
16
17
•••
21

Mäns våld mot kvinnor

1965 blev det förbjudet i lag att våldta sin hustru/sambo. Men brottet rubricerades inte som våldtäkt. Först 1984 togs undantagen bort och relationen till förövaren skulle inte ha någon betydelse. 1976 kom SOU 1976:9 som ville sänka straffet för våldtäkt och göra det lagligt med incest mellan vuxna. Man ansåg också att om kvinnan genom sitt beteende och klädsel gjort sexuella inviter så förringade det brottet.

Mäns våld mot kvinnor

1965 blev det förbjudet i lag att våldta sin hustru/sambo. Men brottet rubricerades inte som våldtäkt. Först 1984 togs undantagen bort och relationen till förövaren skulle inte ha någon betydelse. 1976 kom SOU 1976:9 som ville sänka straffet för våldtäkt och göra det lagligt med incest mellan vuxna. Man ansåg också att om kvinnan genom sitt beteende och klädsel gjort sexuella inviter så förringade det brottet.

1
•••
14
15
16
•••
21
1
•••
14
15
16
17
18
•••
21

Gemensam front

Kvinnoförbunden samarbetade

13 kvinnoorganisationer bildade en gemensam front för att stoppa förslagen i utredningen SOU 1976:9. Bland dessa fanns Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, Moderaternas kvinnoförbund och Socialdemokraternas kvinnoförbund, Fredrika-Bremer-förbundet, Husmodersförbundet, Kvinnfolk, Lesbisk Front, SKV och Yrkeskvinnors Klubbars Riksförbund.

SKK 15

Symbolen, ofta använd som kvinnotecken, användes som gemensam logga i denna kampanj.

Gemensam front

Kvinnoförbunden samarbetade

13 kvinnoorganisationer bildade en gemensam front för att stoppa förslagen i utredningen SOU 1976:9. Bland dessa fanns Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, Moderaternas kvinnoförbund och Socialdemokraternas kvinnoförbund, Fredrika-Bremer-förbundet, Husmodersförbundet, Kvinnfolk, Lesbisk Front, SKV och Yrkeskvinnors Klubbars Riksförbund.

SKK 15

Symbolen, ofta använd som kvinnotecken, användes som gemensam logga i denna kampanj.

1
•••
15
16
17
•••
21
1
•••
15
16
17
18
19
•••
21

Kampen för en sexköpslag

När Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige) bildades 1984 beslutades att både prostitution och pornografi skulle betraktas som mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Här började alltså kampen för en sexköpslag. Bland de kvinnor som startade kvinnojourerna fanns kvinnor från alla de partipolitiska kvinnoförbunden. S-kvinnor började även driva frågan partipolitiskt.

ssk 18

kvinnofronten

Frederika-Bremer-logoSKK 19

Kampen för en sexköpslag

När Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige) bildades 1984 beslutades att både prostitution och pornografi skulle betraktas som mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Här började alltså kampen för en sexköpslag. Bland de kvinnor som startade kvinnojourerna fanns kvinnor från alla de partipolitiska kvinnoförbunden. S-kvinnor började även driva frågan partipolitiskt.

ssk 18

kvinnofronten

Frederika-Bremer-logoSKK 19

1
•••
16
17
18
•••
21
1
•••
16
17
18
19
20
•••
21

Kampen pågår mellan 1985-1999

Sexköpslagen

Sedan 1999 är det förbjudet att betala för en tillfällig sexuell förbindelse i Sverige. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Det gäller både den som betalar för en sexuell förbindelse och den som utnyttjar en tillfällig sexuell förbindelse som någon annan betalar för.

SKK 16

Demonstranterna bestod av kvinnor från många kvinnoorganisationer bl.a Roks, Kvinnofronten, s-kvinnor, andra partipolitiska kvinnoförbund och flera andra kvinnoorganisationer.

Motivet till att införa sexköpslagen

Motivet till att införa sexköpslagen var – och är - att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution. Prostitution medför allvarliga skador både för individen och samhället och kränker kvinnors mänskliga rättigheter. En omfattande kriminalitet är också vanlig i samband med prostitution, som till exempel människohandel för sexuella ändamål, misshandel, koppleriverksamhet och narkotikahandel.

I boken Kroppspolitik (2007) skriver Maud Eduards:

”Den nya lagstiftningen kan därför ses som ett resultat av utomparlamentariska feministers och kvinnliga riksdagspolitikers gemensamma arbete, mot konservativa krafter, för att förhindra att män exploaterar kvinnors kroppar.”

Kampen pågår mellan 1985-1999

Sexköpslagen

Sedan 1999 är det förbjudet att betala för en tillfällig sexuell förbindelse i Sverige. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Det gäller både den som betalar för en sexuell förbindelse och den som utnyttjar en tillfällig sexuell förbindelse som någon annan betalar för.

SKK 16

Demonstranterna bestod av kvinnor från många kvinnoorganisationer bl.a Roks, Kvinnofronten, s-kvinnor, andra partipolitiska kvinnoförbund och flera andra kvinnoorganisationer.

Motivet till att införa sexköpslagen

Motivet till att införa sexköpslagen var – och är - att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution. Prostitution medför allvarliga skador både för individen och samhället och kränker kvinnors mänskliga rättigheter. En omfattande kriminalitet är också vanlig i samband med prostitution, som till exempel människohandel för sexuella ändamål, misshandel, koppleriverksamhet och narkotikahandel.

I boken Kroppspolitik (2007) skriver Maud Eduards:

”Den nya lagstiftningen kan därför ses som ett resultat av utomparlamentariska feministers och kvinnliga riksdagspolitikers gemensamma arbete, mot konservativa krafter, för att förhindra att män exploaterar kvinnors kroppar.”

1
•••
17
18
19
•••
21
1
•••
17
18
19
20
21
•••
21

Regeringens utvärdering

Den 2 juli 2010 presenterades betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst (SOU 2010:49).

Syftet med utvärderingen var att undersöka hur förbudet fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel.

SKK 17

Demonstrationsbilder i kampen för kvinnors mänskliga rättigheter. Källa Roks.

Regeringens utvärdering

Den 2 juli 2010 presenterades betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst (SOU 2010:49).

Syftet med utvärderingen var att undersöka hur förbudet fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel.

SKK 17

Demonstrationsbilder i kampen för kvinnors mänskliga rättigheter. Källa Roks.

1
•••
18
19
20
•••
21
1
•••
17
18
19
20
21
•••
21

Hoppas du uppskattat utställningen!

Utställningen avslutas på nästa sida med en refernsartikel från dagens feministiska debatt (2013) Där hittar du även länk till fler artiklar hos oss på Kvinnomuseet.se för fördjupad läsning.SKK-slutbild storHoppas du uppskattat utställningen!

Utställningen avslutas på nästa sida med en refernsartikel från dagens feministiska debatt (2013) Där hittar du även länk till fler artiklar hos oss på Kvinnomuseet.se för fördjupad läsning.SKK-slutbild stor1
•••
19
20
21
•••
21
1
•••
17
18
19
20
21
•••
21

REFERENSARTIKEL

Här följer ett utdrag ur dagens feministiska debatt (2013) i en artikel av Katarina Wennstam publicerad i tidningen Fokus.

 

"Djuriska domstolar

Det finns de som påstår att män är djur – men det är inte feministerna.

Jag inser att det inte finns mycket i den senaste tidens debatt om feminism och gubbiga härskartekniker som jag och journalisten Janne Josefsson skulle vara ense om. Jo förresten, en sak: att det finns ett stort problem i samhället med begreppet »män är djur«. Men där slutar likheterna.  Janne Josefsson, och många med honom, fortsätter att åtta år efter tv-dokumentären »Könskriget« hävda att ett gäng fascistfeminister påstår att män är djur..."

 

Läs hela artikeln här i Kvinnomuseets arkiv...

Källa tidningen Fokus, 28 Mars 2013. Författare Katarina Wennstam.

REFERENSARTIKEL

Här följer ett utdrag ur dagens feministiska debatt (2013) i en artikel av Katarina Wennstam publicerad i tidningen Fokus.

 

"Djuriska domstolar

Det finns de som påstår att män är djur – men det är inte feministerna.

Jag inser att det inte finns mycket i den senaste tidens debatt om feminism och gubbiga härskartekniker som jag och journalisten Janne Josefsson skulle vara ense om. Jo förresten, en sak: att det finns ett stort problem i samhället med begreppet »män är djur«. Men där slutar likheterna.  Janne Josefsson, och många med honom, fortsätter att åtta år efter tv-dokumentären »Könskriget« hävda att ett gäng fascistfeminister påstår att män är djur..."

 

Läs hela artikeln här i Kvinnomuseets arkiv...

Källa tidningen Fokus, 28 Mars 2013. Författare Katarina Wennstam.

1
•••
19
20
21
•••
21